+31 (0)6 21 28 21 33 dorette@jura-berlin.eu

Voor het uitzenden van werknemers naar een ander land en ook voor zelfstandigen zijn vergunningen en meldingen aan overheidsinstanties noodzakelijk.

Zo kent Duitsland het Arbeitnehmerensendegesetz ( AEntG )

De naam Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) staat voor de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid. Met deze wet worden werkgevers verplicht een minimum aantal arbeidsvoorwaarden in acht te nemen.

Buitenlandse bedrijven, die in Duitsland aan de slag willen, moeten onder andere voldoen aan de voorwaarden van het Arbeitnehmerentsendegesetz. De Duitse wetgeving verplicht deze bedrijven melding te maken bij de Duitse Douane (en mogelijk andere instanties) van hun werkzaamheden en werknemers.

Het is niet toegestaan om te starten met de werkzaamheden als deze niet van tevoren zijn gemeld.

Dit geldt onder andere voor:

 • Bouw en bouwgerelateerde bedrijven
 • Vleesverwerkende bedrijven
 • Horeca
 • Schoonmaakbedrijven

Bouwgerelateerde bedrijven

De wet AEntG geldt voor alle bedrijven met werknemers die fysieke arbeid verrichten op een bouwplaats in Duitsland. De volgende verplichtingen zijn van toepassing:

 • Melden bij ‘Oberfinanzdirektion’
 • Arbeidsovereenkomsten in het Duits moeten voldoen aan de Duitse wet:
  • Minimumloon volgens de Duitse CAO
  • Vakantiedagen min. 30 zonder ATV dagen
  • Doorbetalen van salaris tijdens vakantie, uitkeren van vakantiegeld
 • Loonstrook in het Duits
 • A1 Formulier
 • Handwerkskarte
 • Meldingsplicht bij Soka Bau: afdracht van vakantiegeld aan deze instantie
 • Meldings- en bewijsplicht tegenover Zoll/ Douane
 • Alle benodigde papieren moeten in het Duits ter beschikking gesteld worden en aan de Duitse wet voldoen. Zo is het niet voldoende om arbeidsovereenkomsten te laten vertalen naar het Duits.
 • Deze documenten moeten op een Duits adres bewaard worden en ingezien kunnen worden.

Het is belangrijk voor bedrijven en ZZP’ers om, voordat zij in Duitsland werkzaamheden gaan verrichten, na te gaan aan welke verplichtingen ze moeten voldoen.

Jura Berlin ondersteunt u bij het melden van uw werkzaamheden bij de juiste instanties, het invullen van de juiste formulieren zodat u over de juiste papieren beschikt bij eventuele controles.

Wilt u geen bekeuringen of boetes van de overheidsinstanties ontvangen, raadpleeg mij dan.